Vælg en side

GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Natureventyr ApS via appen Natureventyr og hjemmeside indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler om dig, når du bruger natureventyr.nu (“Hjemmesiden”) eller benytter vores iOS eller Android app (“App’en”).

1.3 Natureventyr ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Natureventyr ApS kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig en brugervenlig Hjemmeside/App, herunder at kunne optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens /App’ens funktioner, forhindre misbrug og nedetid samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden/App’en.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbrevet til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring og information om Natureventyr IVS App og Hjemmeside.2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.1 Når du som besøgende anvender Hjemmesiden eller App’en, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden/App’en. Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon. Vi anvender teknologi, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores Hjemmeside/App bliver brugt.Disse services er:

Google Play Services

Firebase Analytics

Crashlytics

2.2 Natureventyr ApS har ikke brugeroprettelse på hverken App eller Hjemmeside. Når du bruger Appen benytter vi din eksisterende konto på App Store eller Google Play til at logge din brugshistorik og køb. Hos Natureventyr ApS gemmer vi derfor ikke personfølsomme oplysninger såsom mailadresse, navn, adresse eller lignende.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse, tilmeldingstidspunktet, hvilke nyhedsbreve der er blevet sendt til dig og hvilke du har åbnet, herunder hvilke links du har klikket på, dit samtykke samt dit navn og dine interesser, hvis du selv vælger at oplyse det. Du kan typisk forvente at modtage et nyhedsbrev seks gange om året via e-mail. Du kan til enhver tid nemt afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi videregiver ikke personfølsomme oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. Anonymiseret data omkring brugen af Natureventyr App og Hjemmeside kan overlades til eksterne samarbejdspartnere til brug for analyse. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af hjemmesiden og på apps, men disse kommer ikke i berøring med personfølsomme oplysninger.

DINE RETTIGHEDER

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til post@boligsiden.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse jfr. pkt. 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

4.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.

4.2 Indsigtsretten

4.3 Retten til berigtigelse

4.4 Retten til sletning

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.6 Retten til dataportabilitet

4.7 Retten til indsigelse

4.8 Retten til at klage

SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden/App’en jfr. pkt. 2.1. gemmes til brug for historisk analyse. Disse indeholder ikke personfølsomme oplysninger. 

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. pkt. 2.4 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Natureventyr ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på Hjemmesiden/App’en.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
NatureventyrApS
Helgavej 26
5230 Odense M
CVR.: 40059466
Telefon: 23741125
Mail: kontakt@natureventyr.nu

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden/App’en.

8.2 Den nyeste version af Persondatapolitikken vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden/App’en.

 

Terms and conditions and privacy policy

Natureventyr ApS built the Natureventyr app as a Free app. This SERVICE is provided by Natureventyr IVS at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Natureventyr unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to email. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Changes to our Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Safe adventures

During your adventures, please be aware of your surroundings and fair safely along the route. You agree that your use of the App and its fairy tales is at your own risk, and it is your responsibility to maintain such health, liability, hazard, personal injury, medical, life, and other insurance policies as you deem reasonably necessary for any injuries that you may incur while using the Services.

You also agree not to use the App to violate any applicable law, rule, or regulation (including but not limited to the laws of trespass), and you agree not to encourage or enable any other individual to violate any applicable law, rule, or regulation.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at brian@natureventyr.nu.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator